Taakvelden

TAAKVELDEN

Regionale ledenactiviteiten

voor jeugdleden van de Scoutinggroepen binnen onze regio


Regionale ledenactiviteiten laten jeugdleden ervaren dat Scouting groter is dan de eigen groep. Samen met andere Scouts nemen zij deel aan leuke, uitdagende activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd worden.

Voor wie


  • Bevers
  • Welpen
  • Scouts
  • Explorers

Hoe


Per leeftijdsgroep is er een RLA-team dat getrokken wordt door twee regio-organisatoren. Ieder RLA-team organiseert minimaal één activiteit per leeftijdsgroep per jaar.

Spel

voor de leidingteams van de Scoutinggroepen binnen onze regio


Bij Scouting draait alles om het spel dat wij spelen met onze jeugdleden. Het ontwikkelen van spelkracht is voor leidingteams van belang om een goed programma aan te kunnen bieden. 

Voor wie


Leiding- en begeleidingteams

Praktijkbegeleiders


Hoe


De spelcoaches van onze regio organiseren activiteiten, zoals de tweejaarlijkse Spelbruis.

Training

voor de leiding van de Scoutinggroepen binnen onze regio


Scouting richt zich op ontwikkeling en vraagt om leiding met de juiste competenties. Onze regio heeft de Scoutings Academy Rotterdam-Rijnmond (SARR) gevraagd om jaarlijks onder andere de modules van Scoutings Academy aan te bieden. Door deze modules te volgen ontwikkel je de competenties om je als leiding te kwalificeren. 

Voor wie


Leiding

Begeleiding

Adviseurs

Praktijkbegeleiders

Hoe


De SARR organiseert jaarlijks trainingen en workshops zodat onze leiding competenties kan verwerven.

Ontwikkeling & ondersteuning

voor de groepsbesturen van de Scoutinggroepen binnen onze regio


Besturen zijn van groot belang voor het toekomstproof maken en houden van onze Scoutinggroepen. Maar besturen vraagt ook om ontwikkeling van bestuurskracht. Onze bestuurscoaches zijn er om bestuurders te ondersteuning en te helpen die bestuurskracht te ontwikkelen.

Voor wie


Groepsbestuurders

Groepsbegeleiders


Hoe


Jaarlijks organiseren de bestuurscoaches een traject Bestuursontwikkeling voor groepsbestuurders. Door Bestuurscafés wordt het netwerk en de kennis onderhouden. Tweejaarlijks is er een Regiobruis voor bestuurders.

Admiraliteit 14

Zuid-Hollandsche Stromen


Onze regio kent veel Scoutinggroepen die op het water actief zijn. Admiraliteit 14 – Zuid-Hollandsche Stromen is het netwerk van onze waterwerkgroepen. De admiraliteit verzorgt ledenactiviteiten, nautische trainingen en organiseert overleg over nautische spelkwaliteit.

Voor wie


Scoutinggroepen die waterwerk aanbieden binnen hun spelaanbod.


Hoe


Admiraliteit 14 - Zuid-Hollandsche Stromen vormt het netwerk van waterwerkgroepen binnen onze regio.

Bestuur

Regioraad en regiobestuur


De regioraad van de Scoutingregio Maasdelta wordt gevormd door de afgevaardigden van de groepen binnen onze regio. De regioraad benoemd het regiobestuur. Vanuit de regio wordt er door alle in de regio woonachtige kaderleden van Scouting Nederland een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde naar de Landelijk raad gekozen.

Voor wie


Afgevaardigden van de Scoutinggroepen binnen onze regio.


Hoe


De regioraad vergaderd tweemaal per jaar en stelt de begroting, jaarverslag, beleidsplan en werkplan vast. In de regioraad wordt ook de agenda van de Landelijke raad besproken.