Financiële ondersteuning

Aanvraag financiële ondersteuningbij de Stichting ter bevordering van Scouting in het voormalig Gewest Rotterdam


Ook jouw Scoutinggroep heeft vast wel eens een steuntje in de rug nodig. Is het bijvoorbeeld nodig om het clubgebouw of wachtschip aan te passen aan de huidige eisen? Zijn er nieuwbouwplannen? Of is er een calamiteit geweest waarvoor een bijdrage nodig is om het eerste leed te verzachten?


De Stichting ter bevordering van Scouting in het voormalig Gewest Rotterdam kan misschien uitkomst bieden. De Stichting kan een deel van haar vermogen bestemmen voor ondersteuning van huisvesting en wachtschepen van groepen. Groepen uit het voormalig Gewest Rotterdam (opgeheven in 1998) kunnen bij de Stichting een aanvraag indienen voor een bijdrage om net dat extra steuntje in de rug te krijgen.


Bij calamiteiten geldt dat deze redelijkerwijze niet voorzien of voorkomen konden worden en niet afdoende door een verzekering of met een voorziening afgedekt konden worden. Verder is de vitaliteit van de groep van belang.


Het formulier voor een aanvraag kun je verkrijgen bij een van de bestuursleden via info@stbvsir.nl.