Scouting Nederland

Scouting NederlandScoutingregio Maasdelta is onderdeel van de Vereniging Scouting Nederland.


Landelijke raad

Alle binnen onze regio woonachtige kaderleden van Scouting Nederland kiezen de afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde naar de Landelijke raad van Scouting Nederland. De agenda van de Landelijke raad wordt twee keer per jaar in de regioraad besproken.


Afgevaardigde LR: Marieke Helmer

Plv. afgevaardigde LR: Marleen Deur


Meer weten over de Landelijke raad, neem gerust contact op via de mail met onze afvaardiging.

Regiovoorzittersoverleg

Tweemaal per jaar is er een landelijke regiovoorzittersoverleg waar ook onze regio aan deelneemt. In dit overleg worden de actuele ontwikkelingen besproken en kunnen ervaringen uitgewisseld worden.

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Regionaal Scouting Netwerk Zuid-Holland

Het regionaal Scouting netwerk Zuid-Holland is in 2019 gestart. Alle regio's en admiraliteiten binnen de provincie Zuid-Holland vormen dit netwerk. Er wordt met name gekeken hoe regio's elkaar kunnen ondersteunen.

Interregionale Beoordelingscommissie Waarderingstekens

Het beoordelen van aanvragen voor waarderingstekens gebeurt namens onze Scoutingregio door de IBW Zuid-Holland. Waarderen is onderdeel van het Vrijwilligersbeleid van Scouting Nederland en ook als Scoutingregio Maasdelta vinden wij dit belangrijk. Kijk hier voor meer informatie over waarderen binnen Scouting Nederland.


Afgevaardigde IBW Zuid-Holland: vacature