Ons verhaal

ONS

VERHAAL

Scoutng groepsbestuurders in gesprek met wethouders tijdens regiobruis

We vinden het binnen Scoutingregio Maasdelta belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Daarom streven wij naar 100% VOG voor onze medewerkers. 


Onze Scoutinggroepen vragen wij ook om 100% VOG na te streven als onderdeel van hun eigen sociaal veiligheidsbeleid. Scoutinggroepen kunnen zich laten acrediteren om in aanmerking te komen voor een kosteloze VOG aanvraag. Bekijk de website van Scouting Nederland voor meer informatie.

Ons verhaal


Wij willen een Scoutingregio zijn

waarin samenwerking centraal staat

en iedereen met plezier zich kan ontwikkelen.Als regio willen wij aansluiten op het landelijk beleid. Wij willen het toepassen als regio voor ons eigen meerjarenbeleid en werkplannen. Daarnaast willen wij het ook toepasbaar maken voor de Scoutinggroepen en de ontwikkeling van hun beleid en

jaarplannen.


Het huidige meerjarenbeleidsplan is voor de periode 2020-2022. Per jaar wordt dit uitgewerkt in een werkplan. Beide actuele stukken zijn hieronder in te zien.

Bekijk ons meest recente jaarverslag met een overzicht van activiteiten en het financieel jaarverslag.

Het jaarverslag wordt jaarlijks aan de Regioraad aangeboden en na goedkeuring vastgesteld door het bestuur van de Stichting Scouting Regio Maasdelta.

WIJ ZIJN EEN

ANBI

WIJ MAKEN DEEL UIT VAN

SCOUTING NEDERLAND